نگاهی کوتاه به فرآیند پناهجویی در ترکیه

تاریخ نشر : | ویرایش : Saturday 19 January 2013 11:59

تهیه‌ و تنظیم چراغ و سازمان ایرکو

متن حاضر، بخشی از یک پروژه‌ی گسترده‌تر خواهد بود. در این متن، شما به‌صورت فهرست‌وار با اطلاعات مربوط به پناهجویی از طریق خاک ترکیه و از طریق کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد آشنا می‌شوید. در شماره‌ی اسفند ماه چراغ، این متن به‌صورت جزوه‌ای ضمیمه‌ی مجله، کامل‌تر با جزئیات بیشتر در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت. لطفاً هرگونه سوال و نظر در مورد این مطلب و هرگونه پیشنهاد را به آدرس مجله ایمیل کنید.

برای اطلاعات بیشتر به وب‌سایت ایرکو مراجعه کنید و این موارد را بخوانید:

1 – پاسخ به چند سوال در مورد پناهندگی1
2 – راهنمای کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد برای درخواست پناهندگی براساس گرایش جنسی و هویت جنسی2
3 – چند نکته در مورد پناهندگی براساس دگرباشی جنسی در ترکیه3
4 – اطلاعات مورد نیاز پناهندگان دگرباش جنسی در ترکیه4

فایل‌های دیگری به‌تدریج آماده شده و در بخش «پناهندگی5» در وب‌سایت قرار می‌گیرد.

بخش اول: تعاریف

برای شروع، شما به ساختمان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در آنکارا مراجعه می‌کنید، حضور خودتان را اعلام خواهید کرد و منتظر باقی می‌مانید. براساس اطلاعات هویتی شما، برگه‌ی پیش‌مصاحبه و برگه‌ی پلیس به‌دست شما می‌دهند. شما باید به شهر مربوطه بروید و خودتان را معرفی کنید، هرچند شما در عمل وارد یک فرآیند حقوقی شده‌اید و باید مراحل مختلف اداری را مرتبط با این موضوع طی کنید. به شما اقامت موقت ترکیه داده می‌شود تا شما ادعای خود را ثابت کنید. شما ادعا کرده‌اید در کشور خود دچار مشکلاتی بوده‌اید و مجبور به ترک کشور مادری خود شده‌اید. بعد از اثبات ادعاهای شما، کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل شما را «پناهنده» اعلام می‌کند. پس از این مرحله، شما را برای اسکان مجدد به کشور سوم معرفی می‌کنند و پروسه‌ای برای برای اقامت دائم شما در کشور سوم شروع می‌شود؛ البته، شما پناهجوی با مشکلات مرتبط به اقلیت‌های جنسی هستید. ترکیه یک کشور مسلمان است و اگرچه همجنسگرایی در قوانین ترکیه مجازات کیفری ندارد اما فرهنگ حاکم در این کشور همجنسگرایی را نمی‌پذیرد و در طول اقامت شما در این کشور، ممکن است با شماری از رفتارهای همجنسگراستیز مواجه شوید. ترکیه تنها به پناهندگان اروپایی اجازه‌ی اقامت دائم در کشور ترکیه را اعطا می‌کند و تمامی پناهندگان غیراروپایی پس از دریافت قبولی از UNHCR به یک کشور دیگر منتقل می‌شوند اما موضوع مهم این است: شما یک فرآیند حقوقی و با مراحل اداری مشخص را طی می‌کنید. این واقعیت را هیچ‌وقت فراموش نکنید و صبر داشته باشید.

1 – پناهجو و پناهنده یعنی چه و چه تفاوت‌هایی با همدیگر دارند؟

پناهجو (Asylum Seeker) برچسب حقوقی شما بعد از ورود به ترکیه و مراجعه به دفتر UNHCR خواهد بود. بعد از گرفتن پاسخ مثبت از دفتر UNHCR، رسماً پناهنده (Refugee) خوانده می‌شوید. اگر اقامت کشور سوم به شما اهدا شود، شما به‌عنوان مقیم دائم (Permanent Resident) وارد آن کشور خواهید شد. سپس در کشور سوم باید مراحل حقوقی و اداری دیگری را طی کنید تا بعد از گذر زمان از پیش تعیین شده، مثلاً در کانادا سه سال، شهروند (Citizen) بشوید، بتوانید پاسپورت آن کشور را بگیرد یا رای بدهید.

2 – معرفی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

The UN Refugee Agency شاخه‌ای از سازمان ملل متحد است و با همکاری کشورهای مختلف،‌ به آوارگان جنگ‌ها و نزاع‌های قومیتی، سیاسی و نژادی و... یا هرکسی که به هر دلیل سیاسی، اجتماعی، نژادی، جنسی و... مجبور شده از کشور خود فرار کند، این امکان را می‌دهد تا شانس مجددی برای داشتن اقامت موقت و در مراحل بعدی اقامت دائم از کشورهای دیگر را داشته باشد و این امکان را می‌دهد تا امنیت،‌ آرامش و امکان یافتن زندگی در شرایط منطقی، مجدداً در اختیار انسان پناهجو قرار بگیرد. این کمیساریا، طبق قوانین ژنو و قوانین سازمان ملل و برابر قراردادهای خود با کشورهای مختلف، عمل می‌کند و به سازمان ملل متحد به صورت مستقیم و طبق قراردادهایش به کشورهای مختلف به صورت موردی، پاسخگو است.

3 – معرفی قوانین حمایتی از پناهجویان

شما در کشور ترکیه بعد از مراجعه به UNHCR و دریافت نامه از این سازمان، تحت قوانین حمایتی سازمان ملل قرار خواهید داشت. بعد از مراجعه به پلیس ترکیه و دریافت اقامت موقت (کیملیک سفید و سپس کیملیک آبی) تحت حمایت قوانین داخلی دولت ترکیه قرار خواهید داشت. دولت ترکیه برابر قرارداد خود با سازمان ملل، موظف است از حقوق شما به عنوان پناهجو/ پناهنده دفاع بکند، همچنین دولت ترکیه موظف است اگر شما مرتکب جرمی شدید، با استفاده از بازوهای اجرایی خود، اقدامات قانونی علیه شما انجام بدهد.

4 – معرفی سازمان NGOهای حامی شما در این روند

شما در طول دوران اقامت موقت خود در ترکیه، می‌توانید از کمک‌های NGOهای مختلفی بهره ببرید. از جمله سازمان آسام و یا سوسیال ترکیه. همچنین برای مشاوره گرفتن و طی مراحل اداری خود از سازمان‌هایی مانند ایرکو (به مدیریت ساقی قهرمان در تورنتو، کانادا) یا سازمان کائوس KAOS(سازمان حامی دگرباشان جنسی ترکیه) یا دیگر سازمان‌های موجود کمک بگیرید. این سازمان‌ها به شما در موارد مختلف کمک می‌کنند، ولی مهم‌ترین کمک این سازمان‌ها، مشاوره‌ی حقوقی به شما است. فرم وکالت سازمان‌هایی مانند سازمان ایرکو، برای UNHCR به این معنا است که یک سازمان متخصص در وضعیت منطقه، گرایش جنسی، هویت جنسیتی و ناامنی روانی و جانی شرایط زندگی شما را بر مبنای مصاحبه و بررسی، تایید کرده است. شما باید بتوانید طی مصاحبه‌ای که با UNHCR دارید اثبات کنید همجنسگرا (یا تراجنسی) هستید و در ایران «امنیت جانی و روانی» نداشته‌اید. همچنین این سازمان می‌تواند به وکالت از شما (بعد از امضای وکالت‌نامه‌) تلاش کند مراحل اداری بررسی پرونده‌ی شما تسریع بشود. در نهایت این سازمان در مراحل مختلف پرونده به شما مشاوره می‌دهد و اطلاعات شما در مورد پناهجویی در ترکیه را افزایش می‌دهد و شما را از دست شایعات مختلف نجات خواهد داد.

بخش دوم: مراحل اداری مرتبط به UNHCR

1 – معرفی به دفتر UNHCR در آنکارا یا معرفی به دفاتر آسام در اسکی‌شهیر و کایسری

مراحل اداری و کاری شما در ترکیه از طریق دفتر UNHCR در آنکارا انجام می‌گیرد. دفاتر آسام در اسکی‌شهیر و کایسری می‌توانند ثبت نام شما را زیر نظر UNHCR در این شهر انجام بدهند و به شما برای مراحل کاری و مشکلات‌تان کمک ارائه بدهند. برای اطلاعات بیشتر، آدرس و شماره تلفن، به وب‌سایت ایرکو6 مراجعه کنید.

2 – ثبت‌نام

اولین مرتبه شما وارد ساختمان UNHCR نخواهید شد، فقط نام و مدارک شناسایی و دلیل خروج از کشور از شما پرسیده می‌شود. شما وقت اندکی دارید. باید بگویید LGBT هستید و حتماً دقت کنید و ببیند بر برگه چنین چیزی نوشته می‌شود و شما باید اعلام بکنید به کدام شهر می‌خواهید بروید. احتمال دارد اقامت این شهر به شما داده شود. به شما دو برگه داده می‌شود: برگه‌ی معرفی به UNHCR برای زمان پیش‌مصاحبه و برگه‌ی معرفی به پلیس برای اقامت موقت در ترکیه.

3 – پیش مصاحبه

در زمان معین شده به دفتر UNHCR آنکارا می‌روید. در این مرحله باید دلایل خود برای خروج از ایران و درخواست پناهندگی اعلام کنید تا این دلایل به‌صورت مکتوب ثبت بشوند و درنهایت شماره‌ از دفتر UNHCR دریافت کنید. این شماره به شما اجازه می‌دهد تا با مراجعه به سایت این کمیساریا، مراحل کاری خود را دنبال کنید. در پیش مصاحبه به جز ثبت مدارک هویتی شما، دو سوال به صورت مکتوب از شما پرسیده می‌شود: 1 – چرا از کشور خودتان فرار کرده‌اید؟ 2 – اگر به کشور خود برگردید دچار چه مشکلاتی می‌شوید؟ بعد از پایان این مرحله، برگه‌ی حاوی شماره‌ی ثبت شما و همچنین زمان مصاحبه، در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

4 – مصاحبه

در مصاحبه‌ای که ممکن است تا 5 ساعت طول بکشد، شما باید دلایل خود برای خروج از ایران و درخواست پناهندگی را ارائه بدهید. نتیجه‌ی مصاحبه بعداً و در فاصله‌ی زمانی چند روز تا چند ماه بعد، در وب‌سایت UNHCR اعلام می‌شود. این صفحه را فقط خود پناهجو با دادن شماره‌ی پرونده و تاریخ تولد خود می‌تواند باز کند. شماره پرونده و تاریخ تولد خود را در اختیار هیچ کس قرار ندهید.

5 – مصاحبه‌ی کشوری

بعد از پاسخ مثبت UNHCR، در وب‌سایت برای شما زمان مصاحبه‌ی کشوری تعیین می‌شود. در این مصاحبه، اطلاعات موجود شما در مورد کشور دیگر جمع‌آوری می‌شود. مثلاً آیا فامیل درجه‌ی اول در کشورهای دیگر دارید؟ و غیره. شما می‌توانید تاکید کنید که خواستار رفتن به کشور خاصی هستید و دلایل خود را بگویید. یکی از دلایلی دفترUNHCR از پناهندگان دگرباش جنسی می‌پذیرد، حضور دوستان ایشان در یکی از سه کشوری است که طبق قرارداد با UNHCR از این سازمان پناهنده می‌پذیرند. دفتر UNHCR می‌تواند به دلایل شما در مورد حضور دوستان و اقوام در یکی از این سه کشور، و بر همین اساس، علاقه یا ترس شما از حضور در این کشور، توجه نشان بدهد و امکان اقامت شما در این کشور را فراهم کند.

6 – مشکلات موجود در روند «سازمان ملل» / استیناف

اگر شما نتوانید در طول مصاحبه با توضیحات کافی هویت جنسی خودتان را به UNHCR اثبات کنید، پرونده‌ی شما استیناف خواهد خورد، یعنی «در مرحله‌ی اول» «رد» خواهد شد. در چنین حالتی، شما از تاریخ ابلاغ استیناف به شما، 30 روز وقت دارید که در نامه‌ای به UNHCR به این تصمیم اعتراض کنید و دلایل خود را به‌طور مختصر و به صورت کتبی ارائه کنید و درخواست مصاحبه‌ی مجدد بکنید. در صورتی که به درخواست شما پاسخ مثبت داده شود (همیشه پاسخ مثبت داده می‌شود) باید دو مرتبه برای مصاحبه بروید و این بار 1- دلایلی که قبلاً در مصاحبه به UNHCR ارائه کرده بودید را با توضیح بیشتر مطرح کنید، 2- دلایل تازه‌ای را مطرح کنید، 3- اتفاقاتی که از زمان مصاحبه‌ی اصلی تا آن تاریخ افتاده است و به وضعیت شما به‌عنوان پناهنده و در صورت بازگشت به کشور خود آسیب جدی می‌رساند را مطرح کنید و «ترس موجه» خود از بازگشت به کشور خویش را بر اساس این دلایل توضیح بدهید. تاکنون پرونده‌ی هیچ پناهجوی واقعی LGBT از دفتر UNHCR رد نشده است. شما همیشه باید واقعیت را بگویید، داستان ساختگی نگویید و طوری حرف نزنید که انگار دروغ می‌گویید، یا درحقیقت «کیس فرار» نسازید. صرف بیان واقعیت تجربه‌ی زیسته‌ی شما در کشور خود، و به عنوان یک دگرباش جنسی برای قبول شما کافی است و صرفاً کافی است فقط خودتان باشید و خودتان را در مصاحبه ارائه بدهید. پرونده‌ی پناهندگی می‌تواند تا سه بار به UNHCR باز-ارجاع شود و در مرحله‌ی سوم، اگر دلایل مطرح شده (این مرتبه باید این دلایل قطعاً از سوی یک «وکیل حقوقی با تخصص در وضعیت پناهندگی» به UNHCR داده شود) مورد قبول قرار نگرفت، پرونده بسته می‌شود.

7 – قوانین مرتبط به پناهجو برابر توافق‌نامه‌ی بین سازمان ملل و کشور ترکیه

دولت ترکیه به شما اجازه‌ی اقامت در شهرهای خود (شهرهای پناهنده‌پذیر که از سوی دولت ترکیه تعیین شده و به UNHCR ابلاغ می‌شوند) را می‌دهد. پناهندگان در ترکیه در کمپ اسکان ندارند و می‌بایست هزینه مسکن، غذا و دیگر مایحتاج خود از جمله درمان را خودشان تامین کنند. شما می‌توانید علاوه بر کیملیک سفید، اقامت موقت شش ماهه یا یک ساله (کیملیک آبی) دریافت کنید و این اقامت را تمدید کنید. شما با دریافت شماره‌ی TC (تی‌جی) خود می‌توانید از سوسیال ترکیه کمک دریافت کنید. همچنین با شما تحت قوانین جاری ترکیه در چارچوب قوانین پناهندگی رفتار یا برخورد خواهد شد.

بخش سوم: پلیس ترکیه

1 – اقامت در شهر،‌ موارد مرتبط، نکته‌ها و هشدارها

معمولاً به پناهجو اجازه نمی‌دهند شهر خود را انتخاب کند اما چون شما پناهجو براساس هویت جنسی هستید می‌توانید برای اقامت در یک شهر مشخص با این توضیح که در شهر مزبور از حمایت دوستان دیگرِ پناهنده‌ی خود برخوردار هستید، پافشاری کنید، چون با توجه به هویت جنسی شما، امکان برخوردهای هموفوبیک در شهرهای مذهبی‌تر یا کوچک‌تر ترکیه برایتان وجود دارد. توجه داشته باشید تنها سازمان امنیت ترکیه می‌تواند اجازه بدهد شهر خود را تغییر بدهید. پلیس هر شهر، در جزئیات کاری خود متفاوت عمل می‌کند اما فرآیند کلی به این شکل است:

حضور شما در دفتر پلیس اتباع خارجی شهر ثبت می‌شود. به شما وقت مصاحبه داده می‌شود. در مصاحبه‌ی پلیس سوالاتی مشابه سوالات مصاحبه‌ی UNHCR پرسیده می‌شود، شما نمی‌بایست مواردی را مطرح کنید که مغایر با حرف‌هایتان در UNHCR باشد اما می‌توانید در برخی موارد خاص، جواب‌های گنگ یا مختصر بدهید و در UNHCR توضیح کامل‌تری ارائه دهید. پلیس پاسپورت شما را به امانت نگه می‌دارد و به‌جایش به شما کیملیک سفید می‌دهد. شما با کیملیک سفید می‌توانید درخواست‌های لازم برای دریافت کیملیک آبی را پر کنید. شما با پاسپورت یا کیمیلک آبی می‌توانید خانه اجاره کنید، خط تلفن همراه بگیرید، حساب بانکی باز کنید و موارد دیگر مرتبط به زندگی روزمره‌ی خود را انجام بدهید. توجه داشته باشید با توجه به تشدید پی‌در‌پیِ تحریم‌ها علیه ایران، امکانات شما با پاسپورت هر روز محدودتر می‌شود و دریافت کیملیک آبی، برای شما اهمیت بیشتری خواهد داشت. همچنین با توجه به پلیس هر شهر، دفعات مشخصی با بازه‌های زمانی مشخص، مثلاً هفتگی یا دو بار در هفته باید به پلیس اتباع خارجی رفته و با امضا، حضور خود در شهر را تایید کنید. در هر شهر، موارد مربوط به اجاره‌ی خانه، احتمال یافتن کار و موارد دیگر مرتبط به زندگی روزمره، متفاوت است و باید از ساکنین قدیمی‌تر هر شهر، برای رسیدن به اطلاعات به‌روز و معتبر استفاده کرد اما همیشه مراقب شایعات باشید و از صحت هر گفته‌ای، اطمینان کامل پیدا بکنید.

2 – شهرهای پناهجوپذیر و ویژگی‌های مرتبط با زندگی در ترکیه

در ترکیه شهرهای مختلفی پناهجو می‌پذیرند اما شهرهای محدودتری پناهنده‌ی دگرباش جنسی قبول می‌کنند. در انتخاب شهر خود دقت کنید و قبل از مراجعه به دفتر UNHCR در آنکارا، سعی کنید شهری را برای اقامت خود انتخاب کرده باشید. شما می‌توانید به این دفتر تاکید کنید دوستان شما در شهر مزبور از شما حمایت می‌کنند و به شما در تهیه‌ی مسکن و بقیه‌ی نیازهای اولیه راهنمایی می‌دهند و یا شما را در خانه‌ی خود جا می‌دهند و شما با توجه به وضعیت روحی و هویت خود، الزاماً و قطعاً نیازمند حضور در جامعه‌ی خود و حمایت دوستان خودتان هستید. دفتر UNHCR سعی می‌کند به حرف شما توجه نشان بدهد و احتمال زیادی دارد شما را به همین شهر بفرستد. از اینترنت نیز برای یافتن اطلاعات برای شهرهای مختلف ترکیه استفاده کنید. سعی کنید از دوستان خود در این شهرها، کمک بگیرید. اگر آشنایی در ترکیه ندارید، سعی کنید پیش از مراجعه به دفتر UNHCR، با سازمانی مانند ایرکو تماس برقرار کنید و اطلاعات مناسب را در مورد اقامت خودتان کسب کنید. ایرکو به شما راهنمایی می‌کند کدام شهر می‌تواند برای وضعیت کنونی شما بهتر باشد.

3 – مصاحبه‌ی پلیس

پلیس از شما انگشت‌نگاری می‌کند، عکس شما را ثبت می‌کند و پرونده به نام‌تان باز می‌کند. این مراحل به شما اجازه می‌دهد تا اقامت موقت ترکیه را کسب کنید. اگر کیملیک آبی دریافت کرده باشید مطابق قانون 4817 ترکیه می‌توانید کارفرمایی پیدا کنید که برای شما درخواست اجازه‌ی کار بدهد اما یافتن چنین کارفرمایی قطعاً ساده نخواهد بود. طبق قوانین پناهندگی، کارفرما می‌تواند برای کارگر / کارمند خود از وزارت کشور ترکیه مجوز کار دریافت کند. در این صورت می‌بایست بیمه‌ی کارگر / کارمند خود را طبق قوانین کشوری ترکیه بپردازد. این مجوز فقط برای کافرما و کارگر مشخص قابل استفاده است و در صورت تغییر کارفرما یا کارگر، می‌بایست دوباره این مجوز درخواست و اجازه‌ی کار مجدداً دریافت شود. معمولاً پناهجویان و پناهندگان اقدام به کار بدون مجوز، یا کار سیاه می‌کنند و در مواردی، موفق به دریافت دستمزد خود از کارفرما نمی‌شوند و یا در شرایط سخت و دشوار وادار به کار می‌شوند. همچنین طبق قانون بسته به سن‌تان، می‌توانید از امکانات تحصیلی احتمالی برای پناهندگان استفاده کنید. شما طبق قانون اگر در کنکور ترکیه (YOS) قبول بشوید، می‌توانید در دانشگاه درس بخوانید اما این موارد نیازمند اجازه‌ی پلیس نیز خواهد بود و پلیس می‌تواند با توجه به دلایل خود، چنین اجازه‌ای به شما ندهد.

4 – معنای کیملیک سفید و کیملیک آبی و تفاوت‌های این دو، ویژگی‌ها و نکته‌ها

کیملیک سفید، کارتی است حاوی اطلاعات شناسایی شما، مذهب و عکس شما. در پاسخ سوال مربوط به مذهب، مذهبی که در شناسنامه‌ی شما ثبت شده است را عنوان کنید تا در این کارت ثبت شود. سوال مربوط به مذهب، به مذهبی که در شناسنامه‌ی شما درج شده اشاره دارد و نه اعتقادات قلبی شما در خصوص مذهب. این کارت شناسایی به پلیس اتباع خارجی و پلیس ترکیه، همچنین به دفتر UNHCR می‌گوید شما به پلیس خودتان را معرفی کرده و مراحل اداری را انجام داده‌اید. کیملیک آبی، دفترچه‌ی اقامت موقت شما است. این دفترچه، با دفترچه‌ی اقامت توریستی یا دانشجویی تفاوتی نمی‌کند هرچند برای شما احتمالاً یکساله صادر می‌شود و برای موارد دیگر شش ماهه. شما با کیملیک آبی می‌توانید سفر کنید، دنبال کار بگردید، خانه اجاره کنید یا حساب بانکی باز کنید و موارد اداری مرتبط به زندگی روزمره‌ی خود را انجام بدهید. این دو سند، به‌جای پاسپورت شما خواهند بود و به شما هویت حقیقی و حقوقی می‌بخشند.

5 – موضوع مالیات پناهجو به دولت ترکیه

پلیس ترکیه و شهرداری شهر شما می‌تواند از شما درخواست هزینه بکند یا می‌تواند شما را از پرداخت این هزینه‌ها معاف کند. هر شهر یک مالیات مشخص سالیانه (حق خاک) دارد و همچنین دریافت کیملیک آبی هزینه‌های خود را خواهد داشت. پناهنده حق دارد با مراجعه به والی و پلیس و با ارائه درخواست کتبی به دلیل عدم توانایی مالی تقاضای بخشودگی حق خاک را بکند. در این شرایط پلیس به خانه پناهنده مراجعه می کند و در صورتی که شرایط زندگی و وضعیت پناهنده نشاندهنده ی مضیقه ی مالی باشد قبول می کند که پول خاک را دریافت نکند. همچنین شما احتمالاً برای دریافت ایذین (مجوز)برای خروج از شهر، خارج از موارد اداری خود در آنکارا نیز مجبور به پرداخت مبلغی بشوید.

6 – موضوع امضای پناهجو در دفتر پلیس اتباع خارجی ترکیه

پلیس شهرهای مختلف اغلب یک یا دو مرتبه در هفته از پناهجوها می‌خواهند در ساختمان پلیس اتباع خارجی حاضر بشوند. این حضور به‌معنای تایید حضور در شهر است. عدم حضور پناهجو در ساختمان پلیس و عدم امضا، می‌تواند تبعات کوتاه‌مدت و یا بلندمدت، بسته به شهر و مدیریت شهری برای شما داشته باشد و درنهایت حتی شامل بر حضور در دادگاه و پرداخت جریمه‌ی نقدی نیز بشود.

7 – معنای «ایذین»

شما برای خروج از شهر خود و مسافرت، باید از پلیس اتباع خارجی اجازه (ایذین) دریافت کنید. هنگام مراجعه به UNHCR برای طی مراحل اداری خود، می‌بایست ایذین داشته باشید. در صورتی که پلیس شما را در شهری دیگر دستگیر کند و شما ایذین نداشته باشید و در صورتی که شما جرمی مشخص مرتکب شده باشید، پلیس در دادگاه می‌تواند برای حضور غیرقانونی شما در آن مکان، جریمه‌ای جدا از جریمه‌ی جرم شما درخواست کند.

8 – معنای اجازه‌ی خروج «چیکیش»

پناهنده نباید با پلیس شهر خود شخصاً درگیر بشود و اگر شکایتی دارد شخصاً یا از طریق‌ سازمان‌های حمایت کننده، مثل ایرکو یا UNHCR و در مسیر مشخص اداری خود طی بکند و پناهنده نباید مشکلات حقوقی داشته باشید. بعد از اتمام کارهای شما در UNHCR و اتمام کارهای سفارت، وقت پرواز شما مشخص می‌شود و شما باید درخواست «چیکیش» به پلیس اتباع خارجی بدهید. پلیس می‌تواند بسته به مشکلاتی که شما درست کرده باشید، مراحل کاری شما را کند انجام بدهد و باعث سوختن پرواز شما بشود. بعد از مراجعه UNHCR، از لحاظ حقوقی اجازه داده‌اید نام‌تان در سیستم سراسری ترکیه ثبت شود و بدون اجازه‌ی پلیس، نمی‌توانید از این کشور خارج بشوید. برخی از دوستان فکر می‌کنند اگر مالیات یا پرداخت‌های مالی پلیس را انجام ندهند مشکلی پیش نخواهد آمد اما پلیس تا هزینه‌هایش را کامل دریافت نکند، به شما چیکیش نخواهد داد. اگر توانایی مالی پرداخت این هزینه را ندارید، باید به صورت کتبی درخواستی را به پلیس اتباع خارجی بدهید و تقاضای بخشودگی این مبلغ را بکنید. فرم این درخواست روی سایت UNHCR موجود است7.

9 – موانع پلیس / جرم‌ها و دادگاه

اگر شما جرمی مرتکب باشید یا طبق قواعد با پلیس رفتار نکنید (دعوا راه بیاندازید یا از رفتن و امضا امتناع بورزید) پلیس می‌تواند طبق قوانین با شما برخورد کند و حتی شما را به دادگاه بفرستد. چنین مواردی می‌تواند باعث بشود مراحل اداری شما طولانی بشود یا حتی بر تصمیم کشور سوم برای دادن اقامت به شما،‌ تاثیر منفی بگذارد. همچنین اگر شما در زمان تعیین شده (حداکثر 90 روز بعد از ورود به خاک ترکیه) به پلیس مراجعه نکنید و نامه‌ی UNHCR را تحویل نداده و حضور خود را ثبت نکنید یا کلاً خود را به پلیس معرفی نکنید، دفتر UNHCR می‌تواند از بررسی پرونده‌ی شما امتناع بورزد. همچنین، اگر مامور پلیسی با شما بدرفتاری کند، توهین کند، و یا خشونت زبانی و فیزیکی نشان بدهد می‌توانید مورد را شخصاً و یا از طریق سازمان ایرکو و یا سازمان کائوس به UNHCR گزارش بکنید تا با مامور مربوطه برخورد بشود.

بخش چهارم: سفارت‌خانه

1 – معرفی سه کشور اصلی پناهنده‌پذیر و همچنین نگاهی اجمالی به پناهنده‌پذیری کشورهای دیگر، مخصوصاً کشورهای اروپایی

کشورهای امریکا، کانادا و استرالیا سه کشوری هستند که مطابق یک توافقنامه، پناهنده‌های معرفی شده از طرف UNHCR را برای اسکان مجدد مصاحبه و بررسی می‌کنند. بعد از اینکه یکی از این سه کشور، پرونده‌ی شما را قبول کند، مراحل اداری مختلفی بسته به قوانین داخلی هر کشور طی می‌شود. کشورهای اروپایی، در فاصله‌های زمانی دو ساله و یا طولانی‌تر، و یا به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی، در فاصله‌های زمانی کمتر و یا در یک مقطع زمانی ویژه، تیمی را به کشور ترکیه می‌فرستند و از UNHCR می‌خواهند تعداد محدودی پناهنده را به ایشان برای اسکان مجدد معرفی کند. روند اسکان مجدد، بین شش ماه تا دو سال طول می‌کشد. معمولاً امریکا و کانادا کوتاه‌ترین زمان و استرالیا طولانی‌ترین زمان انتظار از تاریخ مصاحبه‌ی اول با سفارت تا خروج از ترکیه را دارد، هرچند این زمان‌ها میانگین است و بسته به پرونده و مسائل گوناگون اداری، این زمان‌ها بسته به مورد می‌توانند کوتا‌ه‌تر یا طولانی‌تر بشوند. اسکان پناهنده‌ها در کشورهای اروپایی از طریق UNHCR ترکیه شامل دوره‌های زمانی متفاوتی است که دایماً تغییر می‌کند.

2 – مراحل کلی سفارت‌خانه‌ها

بلافاصله بعد از مصاحبه با UNHCR به شما تاریخی برای مصاحبه تعیین کشور سوم اعلام می‌شود. در این مصاحبه شما می‌توانید توضیح بدهید که به چه دلیل می‌خواهید در یکی از این سه کشور مقیم بشوید. معمولاً پناهنده‌های دگرباش جنسی در صورتی که در یکی از این کشورها، به دلیل وجود دوستان حامی و یا اقوام، احساس امنیت بیشتری از دو کشور دیگر بکنند، UNHCR ایشان را به کشور مزبور معرفی می‌کند. دیگر پناهندگان اجازه‌ی انتخاب کشور ندارند و این امکان فقط به صورت غیررسمی و به دلیل کاستن از ناامنی‌های موجود در محیط زندگی دگرباشان، به پناهندگان دگرباش داده می‌شود. سپس از طریق وب‌سایت UNHCR به شما اطلاع داده می‌شود که کدام کشور درخواست شما برای اقامت را قبول کرده است. به شما وقت مصاحبه با سفارت مزبور داده می‌شود یا برای شما فرم ارسال می‌شود. مراحل مصاحبه بسته به قوانین هر کشور متفاوت است. همچنین شما فرم‌ها و مدارک متفاوتی به هر کشور ارائه می‌دهید. بعد از ثبت درخواست شما و مصاحبه، شما دو مرحله‌ی کلی را طی می‌کنید: از لحاظ پزشکی بررسی می‌شوید تا حامل ویرویس‌ها یا بیماری‌های خطرناک جسمی، و نیز بیماری های غیرقابل علاج روانی نباشید، همچنین از لحاظ امنیتی بررسی می‌شوید تا برابر قوانین کشور جدید خود، مشکلی نداشته باشید. در کنار این، شما به یک ورک‌شاپ (جلسات توضیحی) دعوت می‌شوید و در مورد کشور جدید خود، اطلاعات دریافت می‌کنید. درنهایت برای شما ویزای ورود به کشور جدید صادر می‌شود. سپس پرونده‌ی شما برای بررسی عدم سوء‌سابقه (وجود نام شخص در لیست تروریست‌ها و لیست‌های سیاه نظیر آن) فرستاده می‌شود. بعد از این مرحله، پرونده به شرکتی به نام IOM منتقل می‌شود که با شرکت‌های هواپیمایی قراردداد دارد و بلیط هواپیما را در اختیار پناهندگان قرار می‌دهد. هزینه‌ی این بلیط چند ماه پس از اسکان در کشور سوم، در اقساط ماهانه از پناهنده پس گرفته می‌شود. در این مرحله، پرونده از دست سفارت خارج می‌شود و تاریخ پرواز از سوی IOM و با مشورت والی (شهردار) شهر تعیین می‌شود. تنها در موقعیت‌های بسیار حساس، مثل نیاز حیاتی به درمان‌های پزشکی، UNHCR به IOM توصیه می‌کند تا تاریخ پرواز را به صورت اضطراری و بدون در نظر گرفتن لیست نوبت پرواز، تعیین کند. شما در زمان مشخص همراه با چیکیش (اجازه خروجِ) پلیس ترکیه در فرودگاه حاضر می‌شوید و از ترکیه به‌سمت کشور جدید خود پرواز می‌کنید. هر کشور امکانات مختلفی به پناهنده‌های خود می‌دهد و بسته به کشور، روندهای حقوقی متفاوتی مشخص می‌شود که پناهجو باید از این مرحله به بعد، طی کند.

بخش پنجم: ورود به یک کشور جدید

شما در کشور جدید خود، باید مراحل مختلفی را طی کنید. ابتدا باید مراحل اداری ورود خود را طی کنید و برگه های اقامت دائم را بگیرید. بسته به کشور جدید شما، این قوانین متفاوت هستند ولی درنهایت با چنین مراحلی شما می‌توانید هویت جدید خود را دریافت کنید و برای تحصیل یا کار اقدام کنید. هر کشور بسته به قوانین داخلی خود کمک‌ به شما می‌کند. این کمک‌ها می‌توانند شامل بر اقامت موقت در پانسیون تا حقوق ماهیانه از سه ماه تا یک سال بشوند. هر کشور همچنین نوع متفاوتی از اقامت را به پناهنده می‌دهد و شما برای رسیدن به اقامت دائمی، دریافت پاسپورت و همچنین حق رای،‌ باید بسته به قوانین داخلی، مراحل مختلفی را طی کنید و زمان‌بندی مشخصی را طی کنید.

بخش ششم: جمع‌بندی

درنهایت شما سه مرحله‌ی اداری و حقوقی را طی می‌کنید. ابتدا مراحل مرتبط به UNHCR است. سپس دومین مرحله، مراحل سفارت‌خانه را طی می‌کنید. درنهایت بعد از ورود به کشور جدید خود، مراحل اداری این کشور را طی می‌کنید و می‌توانید زندگی جدید خود را در فضایی معقول‌تر شروع کنید. اما فراموش نکنید که در تمامی این مراحل، شما باید مراقب و محتاط باشید. هموفوبیا همیشه در کنار شما است. فوبیاهای دیگر نیز همیشه وجود دارند. شما در کشوری دیگر هستید و باید به قوانین این کشور و همچنین عرف جامعه احترام بگذارید. هیچ‌وقت عجله نکنید، محتاط باشید و سعی کنید با دست‌یابی به اطلاعات کافی و مناسب، برای زندگی خودتان تصمیم بگیرید و تصمیم‌هایتان را اجرا کنید. شما باید صبور باشید.

اقامت موقت شما در ترکیه یک تعطیلات طولانی نیست، بلکه یک فرصت استثنایی است که در کشور جدید خود، به‌راحتی آن را نخواهید داشت. مثلاً برای یادگیری زبان. از امکانات موجود خودتان استفاده کنید و سعی کنید برای آینده آماده بشوید. همیشه در ذهن‌تان باشد: شما یک فرآیند حقوقی و اداری را طی می‌کنید و همیشه به مشاوره‌ی وکیل یا افراد صاحب تجربه احتیاج دارید. همیشه در ذهن‌تان باشد: بین حقیقت و شایعه مرز باریکی وجود دارد. فریب شایعات را نخورید. همیشه در ذهن‌تان باشد: اگر دچار مشکلی شدید، درخواست کمک کنید. احتمال اینکه به شما کمک بشود،‌ وجود خواهد داشت. همچنین مراقب خودتان باشید: سلامت فیزیکی و روانی شما، در تمام این مدت مهم‌ترین مساله است. فریب اتفاق‌های کوتاه‌مدت و دوره‌ای را نخورید، امیدوار باشید و به بقیه امیدواری بدهید. در تمام این مراحل، شما فقط خودتان را دارید و دوستان‌تان را. قطعاً مسیر ساده و راحتی نیست اما به شما نوید یک آینده‌ی مطمئن‌تر را خواهد داد.


Balatarin

دیدگاه شما