چهارمین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران

تاریخ نشر : | ویرایش : Saturday 20 April 2013 03:28

وب‌سایت سازمان ایرکو

http://www.irqo.org/persian/

این گزارش که در مارچ ۲۰۱۳ منتشر گردیده از سایر گزارشاتی که قبلاً بوسیله ایشان منتشر گردیده مفصل‌تر است و محتوی ارزشمند و قابل استناد بیشتری دارد.

ارزش حقوقی این گزارش برای جامعه دگر باشان جنسی و فعالان حقوق بشر در ایران در سه بخش است.

بخش نخست:

اشاره مستقیم گزارش به محرومیت‌های حقوق اولیه انسانی است. در این بخش انتظار می‌رفت که موارد مصادقی نقض حقوق اولیه انسانی و برخی از محتوای شهادت‌ها نیز اشاره می‌شد تا امکان استناد به آن فراهم می‌شد.

بخش دوم:

در بخش دوم می‌توان به اشاره صریح گزارش به شکنجه، مجازات‌های بیرحمانه، اعدام و شلاق نسبت به جامعه دگرباشان جنسی استناد کرد، شرح شکنجه‌ها از زبان ۲۴ نفر که مورد تحقیق قرار گرفته‌اند و شهادت داده‌اند با جزییات ارزش حقوقی و قضایی بالایی دارد. اگر چه ممکن است موارد عینی وحشتناک بیشتر یافت گردد، اما در حد طرح موضوع و بیان بخشی از ظلم‌هایی که به بحش از جامعه روا می‌گردد، ارزشمند است.

بخش سوم:

در بخش سوم که اهمیت زیادی در نظام حقوقی- قضایی خواهد داشت، اشاره صریح گزارش احمد شهید به قانونگذاری برای سرکوب و مجازات در حد اعدام برای جامعه دگرباش جنسی است، البته باید اشاره کنم که این امر تنها با استناد به دو ماده اصلی قانون صورت گرفته است، در حالیکه این می‌توانست کامل‌تر باشد با اشاره به امکان اعمال مجازات اعدام برای سایر دگرباشان از جمله زنان در صورت تکرار جرم و همچنین اضافه شدن موضوع فساد فی الارض به جرایم دگرباشان و امکان و راحتی صدور حکم اعدام برای آنان در آینده با توسل به قانون و معرفی آنان بعنوان مفسدین در جامعه.

و در خاتمه،

این گزارش با توجه به اینکه در بخش سوم و در بندهای ۴۴ به بعد به نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی اشاره دارد، در بررسی این موضوع نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی دگرباشان جنسی مورد اشاره قرار نداده است. در حالیکه محرومیت از تحصیل و محرومیت از اشتغال و دسترسی به منابع اقتصادی و مالی با افشاء شدن هویت جنسی افراد دگر باش جنسی در شرایط برابر با خطر جدی مواجه می‌گردد.

پاسخ ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و عکس العمل برخی از مطبوعات داخلی نسبت به این گزارش بخصوص موضوع دگر باشان جنسی نشان از سطح نفوذ حقوقی آن دارد، و تحلیل استنادی این گزارش درباره جامعه دگرباشان جنسی با توسل به اسناد حقوق بشری و تعهدات دولت ایران جای بحث‌های دقیق حقوق بشری و آموزشی را در این عرصه بازتر نموده است.


Balatarin

دیدگاه شما