شروع بخش «زندگی: سیبِ سرخِ خورشید»

تاریخ نشر : | ویرایش : Saturday 20 April 2013 04:43

دولت و جامعه‌ی ایرانی تلاش می‌کند وجود همجنس‌گرایان و ال‌جی‌بی‌تی ایرانی را نادیده فرض کند. آن‌ها مرتب القاء می‌کنند که «شما وجود خارجی ندارید»، هرچند ما وجود خارجی داریم و هستیم. البته نه به آن شکلی که آن‌ها می‌خواهند ما را تصور کنند، ما در اشکالِ واقعی خودمان وجود داریم و در این شکل‌ها زندگی می‌کنیم: معمولی، مانندِ هر انسان دیگری.

در بخش «زندگی: سیبِ سرخِ خورشید» می‌خواهیم اشکالِ مختلف زندگی خودمان را عرضه کنیم: در قالب‌هایی مانند نقاشی، شعر، یادداشت و غیره. مبنا ساده است: از زندگی صحبت کنیم. از خودمان، از مشکلات ما، از سختی‌ها و مصائب و مهم‌تر از هر چیزی از یافته‌هایمان بگوییم.

بگوییم چگونه خودمان را پیدا کردیم، چگونه با خودمان کنار آمده‌ایم، چگونه جامعه، خانواده، فرهنگ را متوجه واقعیت خودمان ساختیم، در شکل‌های آشکار و پنهان خودمان.

این بخش به روی همه‌ی ما باز است: بیاییم و از زندگی صحبت کنیم.


Balatarin

دیدگاه شما