پرونده

فهرست آثار به انگلیسی

فهرست آثار گرگوری کورسو به زبان انگلیسی

تاریخ سیاسی خودانگیخته‌ی آمریکا

آه این فضای سیاسیْ چقدر سنگینِ نواختن ناقوس‌هاست...

1959

سال دربرنگیرنده – معنایی در زندگی نمی‌بینم.

نوشته شده بر پلکان پورتو ریکانِ هارلم

حقیقتی است که انسان را محدود به خود می‌کند حقیقتی که نمی‌گذارد یک قدم هم جلوتر برود...

نوشته شده در شب تولد 32 سالگی‌ام شعری آرام متفکر خودانگیخته

32 ساله شدم و بالاخره قیافه‌ام شبیه به سن‌ام شده، البته اگر بیشتر نشان ندهد...

مسخ و فرار

به بهشت رسیدم و شربتی بود ویران‌گر شیرین...

راه و روش آمریکایی

من یک آمریکایی عالی هستم! تقریباً برای این آمریکای گنده ملی‌گرا هم هستم! مثل یک روانی هم عاشق آمریکا هستم! اما از برگشتن به آمریکا می‌ترسم حتی از رفتن توی قطار سریع‌السیر آمریکایی هم وحشت دارم –

تقریباً... تمامِ آشغال‌ها

بسیاری «تقریباً... تمامِ آشغال‌ها» را مشهورترین شعر کورسو می‌شناسند. ترجمه‌ای از این شعر را در این لینک بخوانید.

درباره‌ی گرگوری کورسو

نگاهی به زندگی و زمانه‌ی گرگوری کورسو، شاعر نام‌آشنای نسلِ بیتِ امریکا

راهنمایِ کتابِ نویسندگان همجنسگرا

نگاهی به هفت نویسنده و کتاب‌هایشان

گفت‌وگو با سارا کین

گفت‌وگو دَن رِبِلاتو با سارا کین، دانشگاه لندن، رویال هالووِی، 3 نوامبر 1999. این مصاحبه در سالن و در حضور تماشاگران صورت گرفته است. متن کامل اثر بیش از 8 هزار کلمه است و این متن برای انتشار در چراغ خلاصه شده است.

نمایشنامه‌های سارا کین

نگاهی کوتاه به 5 نمایشنامه‌ی سارا کین، معرفی کوتاه همراه با نگاهی اجمالی به هر اثر.

زندگی‌شمار سارا کین

نگاهی کوتاه به زندگی و روزگار سارا کین.

انسانی به نام سارا کین

سارا کین نویسنده‌ای جوان بود، وقتی درگذشت. تنها 5 نمایشنامه و یک فیلم کوتاه از آثار وی باقی مانده‌اند. در این شماره نگاهی داریم به زندگی و آثار سارا کین، نویسنده‌ای که مجموعه‌ی کامل آثارش را در آینده‌ای نزدیک انتشارات «گیلگمشان» به‌صورت اینترنتی و مجانی منتشر خواهد کرد.

پنج نکته در مورد زندگی پناهجویان در ترکیه

در شماره‌ی گذشته‌ی «چراغ»، با همکاری «ایرکو» فایلی خلاصه از مراحل پناهندگی منتشر کردیم. در این شماره یک صفحه به پنج نکته اختصاص یافته است که باید در زندگی پناهجویی در ترکیه، به آن‌ها توجه‌ای ویژه نشان داد.