گرگوری کورسو

فهرست آثار به انگلیسی

فهرست آثار گرگوری کورسو به زبان انگلیسی

تاریخ سیاسی خودانگیخته‌ی آمریکا

آه این فضای سیاسیْ چقدر سنگینِ نواختن ناقوس‌هاست...

1959

سال دربرنگیرنده – معنایی در زندگی نمی‌بینم.

نوشته شده بر پلکان پورتو ریکانِ هارلم

حقیقتی است که انسان را محدود به خود می‌کند حقیقتی که نمی‌گذارد یک قدم هم جلوتر برود...

نوشته شده در شب تولد 32 سالگی‌ام شعری آرام متفکر خودانگیخته

32 ساله شدم و بالاخره قیافه‌ام شبیه به سن‌ام شده، البته اگر بیشتر نشان ندهد...

مسخ و فرار

به بهشت رسیدم و شربتی بود ویران‌گر شیرین...

راه و روش آمریکایی

من یک آمریکایی عالی هستم! تقریباً برای این آمریکای گنده ملی‌گرا هم هستم! مثل یک روانی هم عاشق آمریکا هستم! اما از برگشتن به آمریکا می‌ترسم حتی از رفتن توی قطار سریع‌السیر آمریکایی هم وحشت دارم –

تقریباً... تمامِ آشغال‌ها

بسیاری «تقریباً... تمامِ آشغال‌ها» را مشهورترین شعر کورسو می‌شناسند. ترجمه‌ای از این شعر را در این لینک بخوانید.

درباره‌ی گرگوری کورسو

نگاهی به زندگی و زمانه‌ی گرگوری کورسو، شاعر نام‌آشنای نسلِ بیتِ امریکا